Το κατάστημα δεν
δέχεται προσωρινά online
παραγγελίες

 

Yacht Racing

An impressive 19th Century, hand-colored, engraving featuring a yacht race.

Royal Ulster Y.C. Yacht Match.

Internal Dimensions – plate mark: 25 x 17cm OR 9.8 x 6.7in

Date: 1877

Engraving Medium: Woodcut Engraving
Related Items