Το κατάστημα δεν
δέχεται προσωρινά online
παραγγελίες

Greece | Map

Antique map of Greece with an attractive decorative cartouche on the bottom left.

A certified, original map guaranteed to be over 190 years old.,

Internal Dimensions – plate mark: 32 x 23cm

Date: c. 1820

Engraving Medium: Copperplate Engraving

SKU: P169Related Items